Đến tháng 11 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
365567
văn bản qua mạng
giữa 99 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 06:36 ngày 24/11/2020)