Đến tháng 7 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
200244
văn bản qua mạng
giữa 99 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:21 ngày 05/07/2020)