Đến tháng 11 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
290013
văn bản qua mạng
giữa 105 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 10:51 ngày 18/11/2019)