Đến tháng 9 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
369812
văn bản qua mạng
giữa 98 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 06:50 ngày 25/09/2021)