Đến tháng 6 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
215524
văn bản qua mạng
giữa 98 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:03 ngày 20/06/2021)