Đến tháng 9 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
289440
văn bản qua mạng
giữa 99 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 09:17 ngày 21/09/2020)