Đến tháng 5 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
124403
văn bản qua mạng
giữa 105 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:06 ngày 27/05/2019)