Đến tháng 8 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
94117
văn bản qua mạng
giữa 98 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 03:38 ngày 13/08/2022)