Đến tháng 7 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
179618
văn bản qua mạng
giữa 105 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 03:29 ngày 21/07/2019)