Đến tháng 9 Tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi
230377
văn bản qua mạng
giữa 105 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:09 ngày 17/09/2019)